Vanderhaegen Potatoes
Vanderhaegen Potatoes

BTW BE 0454 120 940

Kantooruren:
Maandag – vrijdag: 8u30 – 12u30 en 13u – 17u
Zaterdag & feestdagen: 8u30 – 12u30

Dorpsstraat 3, 9667 Horebeke
T : +32 55 45 52 66
info@vanderhaegenpotatoes.be
Commandes :
desk@vanderhaegenpotatoes.be

TVA BE 0454 120 940

Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h – 17h
Samedi et jours fériés : 8h30 – 12h30

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Vanderhaegen-Eeckhaut bvba doet er alles aan om de aangeboden informatie op haar sites zo actueel en correct mogelijk te brengen. Er wordt met veel zorg aan de inhoud en samenstelling van deze site gewerkt. Mocht u toch opmerken dat bepaalde informatie op onze site onvolledig of onjuist is, mag u ons daar uiteraard steeds van op de hoogte stellen. Vanderhaegen-Eeckhaut bvba kan hier echter niet voor aansprakelijk gesteld worden.

Vanderhaegen-Eeckhaut bvba zal nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor kosten en/of enige schade, direct of indirect, die voortvloeien uit onvolledige en/of onjuiste informatie die op de website aangeboden wordt. Vanderhaegen-Eeckhaut bvba is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van artikelen, meningen, of ander materiaal dat door derden op deze site geplaatst is of anderszins afkomstig is van derden.

Vanderhaegen-Eeckhaut bvba kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving worden aangebracht. Vanderhaegen-Eeckhaut bvba mag in alle gevallen informatie van de site verwijderen of al dan niet tijdelijk ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Vanderhaegen-Eeckhaut bvba heeft het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen.

Hyperlinks

Op de website van Vanderhaegen-Eeckhaut bvba vind je hyperlinks naar websites van derde partijen. Vanderhaegen-Eeckhaut bvba heeft geen controle over de inhoud van deze websites. Vanderhaegen-Eeckhaut bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen en weergegeven informatie, noch voor de wijze waarop zij omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice, en de algemene voorwaarden van de websites die u bezoekt.

De vermelding van websites worden enkel informatief voor de gebruiker weergegeven. Het weergeven van deze links impliceert niet dat Vanderhaegen-Eeckhaut bvba automatisch instemt met de inhoud van deze websites, noch dat er een samenwerking is tussen Vanderhaegen-Eeckhaut bvba en deze derde partijen.

Als u zelf een hyperlink vanop uw eigen website naar onze website wil creëren, kan u contact opnemen met de webmaster die u vervolgens zo snel mogelijk zal informeren over de toelaatbaarheid. De webmaster kan u per mail contacteren op het adres info@vanderhaegenpotatoes.be.

Virussen en misdrijven

Vanderhaegen-Eeckhaut bvba doet er alles aan om haar website optimaal te beschermen tegen virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid er van.

Geschillen

Deze on-line-overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of wat er op vermeld staat, valt onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze site houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te brengen.